VAN THANH LOGISTICS JSC

  • Thanh Dat 3 Bullding, No.4 Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City.
  • 0225.3.819.168
  • info@vanthanhlogistics.com
  • www.vanthanhlogistics.com

VAN THANH LOGISTICS JSC là công ty logistics cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng với phạm vi toàn cầu, bao gồm:

  1.  Vận tải đường biển
  2.  Vận tải đường hàng không
  3.  Vận tải đường bộ
  4.  Dịch vụ khai báo hải quan
  5.  Dịch vụ gom hàng, phân phối
  6.  Handle hàng dự án

với phương châm hoạt động

“Kiến tạo giải pháp – Chuyển giao kết quả”

Chúng tôi hiểu rằng mọi nỗ lực về chất lượng phục vụ của chúng tôi sẽ luôn góp phần vào những thành công trong tương lai cho khách hàng.